Framsida aken studio

aken studio arbetar med vegetationsbyggnad och formgivning av planteringar och utemiljö. aken bygger på en grundidé om långsiktigt hållbara utemiljöer där vi arbetar med gestaltning och växtmaterial som är lämpliga för platsens förutsättningar, skötselnivå och användande.

Vill ni veta mer?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.