Hållbarhet

Vi är övertygade om att det behöver ske förändringar i alla led för att trädgårdsbranschen ska bli mer hållbar. Vi jobbar gärna med kunden och har en dialog om hur ni kan jobba med hållbarhet för er utemiljö. Vi tittar på vilka förändringar som vi anser är nödvändiga och vilka delar av er utemiljö där mindre förändringar kan förbättra en redan etablerad vegetation. Trots sin ofta ringa skala kan de flesta utemiljöer utgöra ett värdefullt komplement till stadens ekosystemtjänster. Vi hjälper er att se hur ni kan tänka hållbart för just er utemiljö.