Bostadsgård, Malmö

Projekt: Bostadsrättsförening
Plats: Malmö
2022

De boende uppskattar sin stora gemensamma gård men önskade mer rumslighet och fler vistelseytor. Med bland önskemålen fanns också mer blomning och andra prydnadsvärden över större delar av året. Aken studio ombads ta fram en plan på gården som helhet, med ett fokus på en ny större vistelseyta. 

Vårt gestaltningsförslag byggde vidare på gårdens formella stil i utformningen av vistelseytor och gångar. Med planteringar i organiska former och tillägg av fler buskar och träd ville vi minska gårdens stora skala, skapa en lummig känsla och rama in vistelseytorna. Genom att addera dessa planteringar ville vi även binda samman befintliga träd och häckar, som vi upplevde som fristående “öar” på gården.

Den nya vistelseytan delades in i tre rum för att kunna användas för större sällskap, men även för den eller de som önskar en mindre plats för exempelvis frukostkaffet eller läsa sin bok. 

För att behålla en låg skötselnivå, gjordes planteringarna mindre komplexa och med robusta växtval med mer buskar än perenner. Till planteringarna som upplevs på nära håll, intill vistelseytor och entréer, valdes lättskötta, långlivade perenner och vår- och sommarblommande lök. För att öka prydnadsvärden valdes träd och buskar som blommar rikligt och/eller har vackra stammar och höstfärger. Perenner och lök valdes utifrån blomning under olika tider på året, vackra siluetter efter nedvissning som går att njuta höst- och vintertid samt en del vintergrönt som ger planteringarna struktur året runt.

Anläggning Söderlindh Entreprenad