Bostadsgård, Malmö

Projekt: Bostadsgård på bjälklag
Plats: Malmö
2020-

Kopia av IMG_9528 uppskalad

Gården som den ser ut idag ritades och anlades i mitten av 80-talet och består av en större gräsyta, växtbäddar med perenner och klätterväxter samt upphöjda växtbäddar med buskar och träd. De boende ville behålla mycket av den ursprungliga utformningen men önskade större vistelseytor, växtinventering samt förslag

över hur ytor som idag sällan nyttjas kan bli mer attraktiva. Samfälligheten som har ett modernt miljötänk, värdesatte möjligheten att återbruka gårdens material och spara mycket av det befintliga växtmaterialet.

FORM

Gården behåller mycket av sin ursprungliga utformning men förbättras med nya vistelse- och aktivitetsytor, restaurerade växtbäddar samt ny vegetation. 

Illustrationsplan

VEGETATION

Mycket av det vedartade växtmaterialet går att föryngringsbeskära och spara. Luckor i planteringar, där buskar och häckplantor dött av med åren, fylls ut igen med växtmaterial som flyttas från andra växtbäddar, alternativt ersätts av nytt. I dessa bäddar adderas torktåliga marktäckande perenner som ska hålla fukt och skydda jorden. I de lägre planteringarna flyttas befintliga perenner ihop till mindre grupper och kompletteras med nya, torktåliga arter. 

VEGETATION

En tydligare växtkomposition skapar sammanhang mellan de olika planteringarna och underlättar skötseln. Det nya växtmaterialet är torktålig, lättskött och klarar den magra växtmiljö som en trädgård på bjälklag innebär. Att inkludera tidig- och senblommande dragväxter till pollinatörer var en specifik önskan från samfällighetens odlingsgrupp, som tillsammans odlar både grönsaker och sommarblommor på gården. 

MATERIAL

I gestaltningsförslaget utökas de primära vistelseytorna för att rymma större bord, flyttbara möblemang och två permanenta grillplatser. För att mjuka upp de större ytorna lyfts markteglet bort för att skapa mindre växtbäddar med torktåliga perenner och kryddväxter. Platsbyggda bänkar används som ett genomgående tema för att skapa rum och på så sätt möjliggöra vistelse för flera sällskap. 

I förslaget används naturmaterial, som trä och återbrukat marktegel, men också inslag av cortenstål. Det befintliga markteglet, som tidvis blir halt, ersätts i de mest använda passagerna med grus. Det marktegel som lyfts upp återanvänds till att utöka vistelseytorna samt till de platsbyggda bänkarna.