Privat trädgård, Skåne

Projekt: Omgestaltning av entréträdgård
Plats: Skåne
2020

Entréträdgården var tidigare plattlagd med betongsten. Skuggtåligt växtmaterial med fokus på form och struktur snarare än blomning, planterades under befintliga välvuxna klotlönnar. Kryptimjan, myskmadra och smultron planterades in som marktäckare mellan större solitärväxter.

Ståndort/växtplats:

Ljusförhållanden varierar kraftig från kompakt skugga under befintliga klotlönnar till solbelysta ytterkanter.


Växtmaterial i urval:

Bergtall – Pinus mugo

Vårälväxing – Sesleria heuffleriana

Jättedaggkåpa – Alchemilla mollis

Kryptimjan – Thymus caespitius

Myskmadra – Galium odoratum

Smultron – Fragaria vesca

Träjon – Dryopteris filix-mas