Privat trädgård, Skåne

Plats: Bjärred, Skåne
2020

IMG_3427

Trädgården bestod innan anläggning av gräsmatta med enstaka träd och buskar. Kunden, som nyligen är inflyttad, önskade sig en trädgård med frodig vegetation som främst betraktas från bostadshusets uteplats, men som även erbjuder möjlighet att kunna ta sig till och från trädgårdens olika delar. Trädgården som tidigare upplevdes som stor och öppen delas av med träplank med skiftande distans och bredd på plankorna. De glesa planken skapar rumsindelning samtidigt som de bibehåller en viss insyn mellan de olika rummen. Den svängda gången med markerade trampsteg i ek mjukas upp med kuddformade växter som tillåts växa ut över gruset. 

Gången kantas av större planteringar med luftig och skir karaktär där fokus ligger på prydnadsgräs i olika former och höjder.  Planken runt trädgårdens yttre gränser täcks med klätterväxter och i de mest skuggiga delarna planteras torktåliga woodlandväxter, buskar och träd. Trädgårdens befintliga träd sparas och under det största skapas en skuggig vistelseyta med plats för hängmatta.

Följ arbetet:

www.instagram.com/aken_studio/

MATERIAL

Glest träplank i obehandlat lärkträ. Träet kommer med tiden att blekas till en ljust grå nyans och delvis täckas av skogskaprifol (Lonicera periclymenum). Olika bredd på plankorna och distansen mellan dem skapar en luftig och varierande karaktär.

Gångens trampsteg är obehandlad ek som även den med tiden kommer att få en grå ton.

VEGETATION

Den befintliga jordprofilen behålls intakt men jordförbättras med grönkompost för att bättre hålla fukt under etableringstiden. Växtmaterialet är torktåligt och trivs i trädgårdens väldränerade sandjord.

Grusytan mjukas upp med vegetation som trampnarv (Sagina subulata) och löken Tulbaghia violacea som blommar i lilarosa under sommaren.

Trädgårdens vegetation domineras främst av en blandning av tidiga och sena prydnadsgräs som kommer att planteras under våren 2021. Stora kompakta gräs som glansmiskanthus (Miscanthus sinensis) blandas upp med luftigare gräs som diamantrör (calamagrostis brachytricha) och lampborstgräs (Pennisetum alopecuroides ’Hameln’). Fleråriga perenner som kinesisk kärleksört och kuddbildande nävor täcker marken och tillför färg och blomning som är viktiga inslag för att gynna pollinerande insekter.

Bild 1. Nätnäva (Geranium renardii)

Bild 2.Järnört (Verbena officinalis var. grandiflora ’Bampton’)

ILLUSTRATIONSPLAN

Illustrationer copyright aken studio 2020.