Slottsträdgården, Malmö

Projekt: Linnéträdgården
Plats: Slottsträdgården, Malmö
2019 – 2020

IMG_1563

2019 fick vi möjlighet att rita ett nytt gestaltningsförslag till Linnéträdgården i Slottsträdgården, Malmö. 

Vår gestaltning av Linnéträdgården frångår de mer traditionella Linnéträdgårdarna, som ofta bygger på Linnés systematik och växtindelning, och inspireras istället av Carl von Linnés pedagogiska vandringar med sina studenter. Likt Linné, som kombinerade klassrumspedagogik med exkursioner där eleverna möter växterna på sin naturliga växtplats, har vi skapat en plats där barn via ett stråk leds genom tre “naturtyper” som i Linnéträdgården kallas för Heden, Skogen och Ängen.

Trädgårdens skyltmaterial bygger på det pedagogiska materialet LINNELEKTIONER, som tagits fram av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, och är utformat för att främst passa barn i förskole- till mellanstadienivå. För de som besöker trädgården tillsammans med en lärare, eller som vill följa trädgårdens vandring på egen hand, kommer nedladdningbart material vara tillgängligt på Malmö stads hemsida. 

Nyhet 2022!  Nu kan du lyssna när vi guidar er genom Linnéträdgården.  Klicka här  för att komma till Malmö stads ljudguider.

 

HEDEN: Heden ska vara art- och näringsfattig med i huvudsak ljung, Calluna vulgaris och olika inhemska gräsarter. På Heden får barnen lära sig lite om Carl von Linné, botanik under 1700-talet och varför växter behöver namn.

ÄNGEN: På ängen växer ett- och fleråriga örter och gräs. I trädgårdens sista stopp får barnen läsa om biologisk mångfald, ekosystemtjänster och hur vi människor kan hjälpa naturen som tack för att vi får så mycket gratis av den.

SKOGEN: Skogen är artrik och uppbyggd i lager med marktäckande växter, buskar och träd. I skogens tre stopp år läser barnen om varför växter har blommor, vad en pollinatör är och varför det är så viktigt att bevara dem.

Skylt no 3. 

Illustrationer copyright aken studio.

Texterna bygger på LINNELEKTIONER från Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. bioresurs.se