Utställningsträdgård Sofiero Slott, Helsingborg

Projekt: ’FLERA HEM av aken studio’, Temporär utställningsträdgård
Plats: Helsingborg
2021

Under 2021 ställde vi ut på Sofiero Slotts ’TRÄDGÅRDSVECKORNA’ med vår trädgård ’Flera Hem’. 

Koncept:

Städernas urbanisering krymper de gröna ytorna i städerna samtidigt som många av de grönytor vi har kvar består av allt för välstädade rabatter, likartat växtmaterial och kortklippta gräsytor. Samtidigt ökar intresset för klimat, odling och acceptansen för de mer vildvuxna trädgårdarna som kan gynna biologisk mångfald. Odling av grönsaker och snittblommor är idag ett populärt inslag på bostadsgårdar, men oftast i pallkragar eller på en avskild del av gården. Vi ville i den här trädgården istället experimentera med en gemensam utemiljö inspirerad av skogsträdgårdsodling. Vi ville komma så långt bort ifrån gräsmattor och traditionella rabatter som möjligt, och istället skapa en naturinspirerad trädgård med stor artrikedom där traditionella grönsaksväxter blandas med ätbara prydnadsväxter och blommande örter.

Trädgården är uppdelad i tre delar med varierande ståndorter (växtförutsättningar); Torrt, Blomsterland och Lund.

Stort tack till våra samarbetspartners & sponsorer: Klinta Trädgård, Stångby plantskola, Sågen i Tåstarp, Jordnära blomster, Cherie Estie (instagram@cherie_stylist).

Torrt: Soligt och öppet med blommande kryddväxter och torktåliga prydnadsväxter direkt i grus och sand. Växterna blir födokällor och den blottade jorden boplatser för sandlevande insekter. 

Blomsterland: En artrik plantering med ett- och fleråriga örter som kan användas till snittblommor och torkade buketter. En välplanerad plantering som inkluderar tidiga lökväxter kan erbjuda både prydnadsvärde och föda till insekter från tidig vår till sen höst.

Lund: Med inspiration från skogsträdgården byggs lunden upp i flera skikt. Ätbara växter som kombinerar både traditionella grönsaksväxter och ätbara prydnadsväxter som till exempel hosta, strutbräken och kärleksört utgör det understa växtskiktet. Mellanskiktet består av bland annat bärbuskar och det övre av frukt- och nötbärande träd. Skugga och halvskugga utnyttjas för att reglera solinsläpp och minska behovet av bevattning. Lunden tillåts vara ”stökig” med löv, rishögar och döda växtdelar som boplatser för insekter och andra djur.

IMG_3233
Gulvädd från Klinta trädgård