Privat trädgård, Skåne

Projekt: Övergripande design hel tomt
Plats: Skyrup, Skåne
2023

Nybyggt sommarhus i modern arkitektur. Kunden önskade en lättskött trädgård som harmonierar med omgivande natur. Kundens personliga intressen som friluftsliv och en aktiv vardag har tillsammans med husets stil inspirerat till en naturlik tomt som tillåts utvecklas naturligt över tid. 

Huset är placerat högt på den sluttande tomten med utsikt över Finnjasjön. Tomten terrasseras för att skapa en plan vistelseyta framför huset medan resten av tomten får behålla sin lutning ner mot vägen. Ett utökat trädäck tar upp släntens nivåskillnader närmast huset och omges av mjuka, mer ordnade planteringar. 

På tomtens nedre del samt vid ytterkanterna förstärks den naturlika känslan med ängs- och gräsmark som får växa sig hög under sommaren. Enkla klippta gångar och vistelseytor skapas enkelt där kunden önskar dem för stunden. Friväxande buskage och träd som planteras med gott om utrymme för att växa sig ordentligt stora, kommer med tiden att skapa både rumslighet och insynsskydd vid tomtens ytterkanter.

Inslag av kallmurar och solitärstenar är en del av omgivande kulturlandskap och kommer med tiden även att bli viktiga småbiotoper som gynnar den biologiska mångfalden.