Privat tomt, Skåne

Projekt: Övergripande design hel tomt
Plats: Röstånga, Skåne
2022

damien-tupinier-Nwgsc35pmwc-unsplash

Nybyggt hus på upphöjd tomt med utsikt över Söderåsen nationalpark. Kunden önskade en lättskött trädgård med prydnadsvärden över hela året, enkel köksträdgård, och insynsskyddande häckar. 

Trädgårdens utformning utgår från husets arkitektur samtidigt som trädgårdens öppna läge och utsikt mot Söderåsen är tongivande i designen. Huset och trädäckets raka former får stå i kontrast till gångar och planteringsytor som fått mjuka och organiska former.

På tomten finns flertalet fullstora björkar där den naturliga markvegetationen undertill får vara kvar. Med flyttbara utemöbler och  klippta gångar i den naturliga gräsmarken skapar kunden själv nya

vistelseytor efter hur solen rör sig över säsongen. En omfångsrik uteplats i anslutning till huset fyller samtidigt behovet för större möblemang och vistelseytor. 

Växtmaterialet byggs upp i flera skikt – nya träd i mindre storlekar, buskar och marktäckande perenner och prydnadsgräs. Klippta häckar bryter av i de skirare perennplanteringarna. Valet av växter är gjort utifrån platsens förutsättningar och för att främja biologisk mångfald – blomning, bär och boplatser för insekter och andra djur. Tidig och sen blomning, vackra höstfärger och trädstammar, fina vintersilhuetter och vintergrönt ger prydnadsvärden året runt.